http://www.logico-kontenery.pl/AKTUALNOŚCI

WYNAJEM POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ 
W KONTENERACH NA NASZYM PLACU


 Jeżeli mają państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

 

& więcej -»


Kontakt

Siedziba firmy:

LOGICO - Logistyka Kontenerowa Spółka z o.o.

81-877 SOPOT
ul. Smolna 1D
NIP: 585-13-49-188

KRS:0000148765
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 191762463; NIP 585-13-49-188
Kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN

Adres prowadzenia działalności i do korespondencji:

LOGICO - Logistyka Kontenerowa Spółka z o.o.

BIURO PORTOWE
80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 2

tel.: 58 621 3301; 58 621 3309
fax: 58 621 3309

e-mail: logico@logico.com.pl; transport@logico.com.pl
skype: logico_kontenery Skype